KALITATEA HEZKUNTZAN

Getxo

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Maiatza

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 25 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un docente extranjero para el curso 2019/2020.

Aldizkaria: BOE/2019-05-20    Urtea-zbk: 2019/120

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egitea eskatzeko, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetarako (L2 Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).

Aldizkaria: EHAA/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019/092

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten, 2019-2020 eta 2020-20121 ikasturteetan. (L4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak).

Aldizkaria: EHAA/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019/092b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 300/2019, de 26 de abril, por el que se crea la especialidad de Timple en las enseñanzas profesionales de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad, y se modifica el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Aldizkaria: BOE/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019/118

Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2019ko maiatzaren 9ko ebazpena. Horren bidez honako ebatzi da: 2019/2020 ikasturterako Sukarrietako Eskola Esperimentaziorako zentroan diharduten pertsona batzuen zerbitzu-eginkizunak luzatzeko deialdia .

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019-05-17

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2019, por la que se convocan becas para la formación especializada en áreas y materias educativas desarrolladas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Aldizkaria: BOE/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019/117

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako Sukarrietan dagoen Ingurumen Hezkuntzako Zentroan hainbat irakasle lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Ebazpen honen xedea da, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroan (TKNIKA) zenbait lanpostu betetzeko deialdia egitea, 2018/2019 ikasturtean zehar zerbitzuak emateko

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16b

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako prestakuntzan eta hezkuntzaren berrikuntzan laguntzeko zentroetan, Berritzeguneetan eta Ingurugeletan, hainbat lanpostu —zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean— betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16c

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako Eskolatze programa osagarriak dituzten ikastetxeetan hainbat irakasle lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16d

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutua (UHEI) 2019/2020 ikasturtean zerbitzuak emateko hainbat lanpostu, zerbitzu-eginkizunean edo behin-behineko esleipenaz betetzeko, deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16e

Hezkuntza saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariaren 2019ko maiatzaren 15eko ebazpena , 2019/2020ko ikasturtean hezkuntza-premia berezietako ikasleekin zerbitzuak emateko zenbait lanpostu, zerbitzu-eginkizunetan edo behin-behineko esleipenean, betetzeko deitzen dituena

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16f

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Ebazpen honen xedea da, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroan (TKNIKA) zenbait lanpostu betetzeko deialdia egitea, 2018/2019 ikasturtean zehar zerbitzuak emateko

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16g

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Ebazpen honen xedea da, Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutua (IDEATK), hainbat lanposturen deialdia egitea, 2019/2020 ikasturtean zehar lanpostuak betetzeko

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16h

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako “Hamaika Esku eta EUSLE” programetan parte hartzen duten ikastetxeetan hainbat lanpostu —zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean— betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16i

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako Eskola Txikiak hainbat irakasle lanpostu —zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean— betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16j

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako Euskal Girotze barnetegietan lanpostu bat—zerbitzu-eginkizunetan edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean— betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16k

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Horren bidez deialdia egiten da IRALEko irakastegietan 2019-2020 ikasturtean zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan edo behin-behineko esleipenaz betetzeko

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16k

AGINDUA, 2019ko apirilaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita laguntza-deialdia Irale programaren baitan 2019. urtean irakastordu barneko ikastaroren batean jarduteko irakasleak liberatu nahi dituzten ikastetxe pribatu edo gizarte-ekimenezkoentzako.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-15    Urtea-zbk: 2019/090

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 10koa, Hezkuntza sailburuordearena, zeinaren bidez ebatzi egiten baita EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei egin zitzaien deialdia. Horren bitartez, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan proiektuan parte hartzeko deia egiten zitzaien. (IE4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak).

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-15    Urtea-zbk: 2019-05-15

© Berritzeguneak Getxo · Artatza Auzoa 81, 48940 Leioa · Tel: 944806000 · Fax: 944802986    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco