KALITATEA HEZKUNTZAN

Getxo

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Azaroa

AGINDUA, 2020ko azaroaren 18koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ebazten baita Hezkuntza Saileko Arabako lurralde-ordezkariaren lanpostu hutsa (512076/2) izendapen askez betetzeko deialdia.

Aldizkaria: EHAA/2020-11-23    Urtea-zbk: 2020-233

AAGINDUA, 2020ko azaroaren 9koa, Hezkuntzako sailburuarena, Euskadiko Eskola Kontseiluko kideak kentzeko eta izendatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-11-23    Urtea-zbk: 2020-233b

EBAZPENA, 2020ko urriaren 5ekoa, Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendariarena, zeinaren bitartez argitara ematen baita Donostiako «Musikene» Goi Mailako Musika Ikastegi Baimenduaren Jazz Musikene Interpretazioko Arte Irakaskuntzetako Masterraren titulua lortzeko ikasketa-plana.

Aldizkaria: EHAA/2020-11-23    Urtea-zbk: 2020-233c

Hezkuntza Berriztatzeko eta Langileriaren Kudeaketa Zuzendarien jarraibideak, ikasturtea antolatzeko, fisioterapian espezialistak diren langileentzako. 2020/2021 ikasturtea.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-11-23    Urtea-zbk: 2020-11-23

Hezkuntza Berriztatzeko eta Langileriaren Kudeaketa Zuzendarien jarraibideak, ikasturtea antolatzeko, okupazio-terapian espezialistak diren langileentzako. 2020/2021 ikasturtea.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-11-23    Urtea-zbk: 2020-11-23b

Hezkuntza Berriztatzeko eta Langileriaren Kudeaketa Zuzendarien jarraibideak, ikasturtea antolatzeko, Zeinu Hizkuntza Interprete langileentzako. 2020/2021 ikasturtea.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-11-23    Urtea-zbk: 2020-11-23c

Hezkuntza Berriztatzeko eta Langileriaren Kudeaketa Zuzendarien jarraibideak, ikasturtea antolatzeko, Hezkuntza-Laguntzako Espezialistentzako. 2020/2021 ikasturtea.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-11-23    Urtea-zbk: 2020-11-23d

Hezkuntza Berriztatzeko eta Langileriaren Kudeaketa Zuzendarien jarraibideak, ikasturtea antolatzeko, Entzumena eta Hizkuntzako ikakasleentzako eta lan-kontratuko logopeda langileentzako. 2020/2021 ikasturtea.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-11-23    Urtea-zbk: 2020-11-23e

249/2020 DEKRETUA, azaroaren 3koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle-kidegoetako –maisu-maistren kidegoetakoak izan ezik– lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda.

Aldizkaria: EHAA/2020-11-20    Urtea-zbk: 2020-231

EBAZPENA, 2020ko urriaren 5ekoa, Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendariarena, zeinaren bitartez argitara ematen baita Donostiako «Musikene» Goi Mailako Musika Ikastegi Baimenduaren Musika Garaikidea Sortzeko Irakaskuntza Artistikoen Masterraren titulua lortzeko ikasketa-plana.

Aldizkaria: EHAA/2020-11-20    Urtea-zbk: 2020-231b

EBAZPENA, 2020ko urriaren 5ekoa, Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendariarena, zeinaren bitartez argitara ematen baita Donostiako «Musikene» Goi Mailako Musika Ikastegi Baimenduaren Musika Arloko Bitartekaritza, Kudeaketa eta Zabalkundeko Irakaskuntza Artistikoen Masterraren titulua lortzeko ikasketa-plana.

Aldizkaria: EHAA/2020-11-19    Urtea-zbk: 2020-230

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 930/2020, de 27 de octubre, por el que se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales para la adaptación de las unidades de competencia de idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Aldizkaria: BOE/2020-11-19    Urtea-zbk: 2020/304

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 931/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Agraria, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales.

Aldizkaria: BOE/2020-11-19    Urtea-zbk: 2020/304b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profesional de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales.

Aldizkaria: BOE/2020-11-19    Urtea-zbk: 2020/304c

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 933/2020, de 27 de octubre, por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y por el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente.

Aldizkaria: BOE/2020-11-19    Urtea-zbk: 2020/304d

EBAZPENA, 2020ko azaroaren 17koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baita desgaitasunari lotutako hezkuntza-premia bereziak dituzten eta 2020-2021 ikasturtean eskolatuta dauden ikasleen eskola-garraiorako banakako diru-laguntza deialdia.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-11-18    Urtea-zbk: 2020-11-18

EBAZPENA, 2020ko azaroaren 5ekoa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez laguntzak ematen baitzaizkie ikastetxe pribatu itunduei 2020-2021eko ikasturtean lanbide-heziketako ikasleen artean kultura ekintzailea sustatzeko.

Aldizkaria: EHAA/2020-11-17    Urtea-zbk: 2020-228

AGINDUA, 2020ko urriaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez 2020-2021eko ikasturterako laguntzen deialdia egiten baita titulartasun pribatuko Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskoletarako.

Aldizkaria: EHAA/2020-11-16    Urtea-zbk: 2020-227

ORDEN de 4 de noviembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Secretario/a de Alto Cargo (520010/72).

Aldizkaria: EHAA/2020-11-13    Urtea-zbk: 2020-226

EBAZPENA, 2020ko urriaren 30ekoa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko hautaketa-prozeduran kanpoan utzitako izangaien behin betiko zerrenda programazio didaktikoa epean ez entregatzeagatik (hautaketa-prozedura Hezkuntzako sailburuaren 2020ko otsailaren 18ko Aginduaren bidez deitu zen).

Aldizkaria: EHAA/2020-11-13    Urtea-zbk: 2020-226b

© Berritzeguneak Getxo · Artatza Auzoa 81, 48940 Leioa · Tel: 944806000 · Fax: 944802986    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco