KALITATEA HEZKUNTZAN

Getxo

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Maiatza

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 23koa, Hezkuntzako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloko aurrez aurreko jarduerak berriz hastea eta irakaskuntza jakin batzuetan sartzeko azterketak eta probak egitea arautzen duena.

Aldizkaria: EHAA/2020-05-23    Urtea-zbk: 2020-098

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/428/2020, de 1 de mayo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos.

Aldizkaria: BOE/2020-05-22    Urtea-zbk: 2020/144

Ebazpena, 2020ko maiatzaren 11koa, Ikastetxe eta Plangintzako zuzendariarena, zeinaren bidez borondatezko adierazpena aurkezteko modua ezartzen duena, udal-titulartasuneko musika-irakaskuntzako ikastetxeei diru-laguntzak emateko prozeduraren jarraipenarekin bat etorriz. Prozedura hori Hezkuntzako sailburuaren 2019ko azaroaren 26ko Aginduaren bidez deitu zen, eta haren bidez udal-titulartasuneko musika-zentroei diru-laguntzak emateko deialdia egin zen. (2019ko abenduaren 10eko EHAA, asteartea).

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-22    Urtea-zbk: 2020-05-22

EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez udal musika-ikastegiei 2019ko dirulaguntzak ematen baitzaizkie, Udal musika-ikastegietarako dirulaguntzen deialdia egiten duen Hezkuntzako sailburuaren 2019ko azaroaren 26ko Aginduari jarraituz.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-22    Urtea-zbk: 2020-05-22b

Ebazpen bateratua, 2020ko maiatzaren 22koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena eta Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez sistema informatizatua ezartzen den lan-kontratudun langile finkoei, lanpostu hutsak betetzeko bitartekoei eta mugagabe ez-finkoei ikastetxeen urteko esleipena partzialki era telematikoan egiteko prozedura, berritzegunera atxikitako fisioterapeuta, terapeuta okupazional eta hezkuntza-laguntzako espezialista kategorietan.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-22    Urtea-zbk: 2020-05-22c

Ebazpena, Hezkuntzako sailburuordearena, 2020ko maiatzaren 20koa, eskola inklusiboaren eta kulturartekoaren esparruan ikasle etorkinei hezkuntza-arreta emateko II. Plana (2016-2020) eta Hezkuntzako sailburuordearen 2017ko irailaren 18ko Ebazpenean ezarritako Hamaika Esku Programa 2020-2021 ikasturtera luzatzen dituena.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-21    Urtea-zbk: 2020-05-21

Azalpen-oharra, Hezkuntza Saileko lan-legepeko hezitzaileen eta zerbitzuetako lan-legepeko langileen bertaratze-erregimenari buruzkoa

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-21    Urtea-zbk: 2020-05-21b

EBAZPENA, 2020ko apirilaren 16koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena. Honen bidez, ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza sendotzeko programak garatzeko 2019-2020 ikasturteko deialdia ebazten da.

Aldizkaria: EHAA/2020-05-20    Urtea-zbk: 2020-095

Ebazpena, 2020ko maiatzaren 19koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei jarraibideak onartzen dituena, 2020-2021 ikasturterako Eskolatze Osagarriko programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan.(IE2.- Hezkuntza Inklusiboa eta Aniztasunari Erantzuna)

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-19    Urtea-zbk: 2020-05-19

Jarraibidea, 2020ko maiatzaren 19koa, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, irakasle funtzinarioak, lan-legepeko irakasleak eta hezitzaileak eta zerbitzuetako lan-legepeko langileak lanpostura bertaratzeko araubideari buruzkoa.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-19    Urtea-zbk: 2020-05-19

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/416/2020, de 1 de mayo, por la que se publica el cese y nombramiento de Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

Aldizkaria: BOE/2020-05-18    Urtea-zbk: 2020/140

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado; cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019.

Aldizkaria: BOE/2020-05-15    Urtea-zbk: 2020/136

Ikastetxeetan jarduteko protokoloa

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-05-15    Urtea-zbk: 2020-05-15

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 478/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de operación y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Aldizkaria: BOE/2020-05-13    Urtea-zbk: 2020/134

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 479/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Aldizkaria: BOE/2020-05-13    Urtea-zbk: 2020/134b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 480/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en digitalización del mantenimiento industrial y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Aldizkaria: BOE/2020-05-13    Urtea-zbk: 2020/134c

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 481/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en fabricación inteligente y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifican el Real Decreto 93/2019, de 1 de marzo, y el Real Decreto 94/2019, de 1 de marzo, por los que se establecen dos cursos de especialización y los aspectos básicos del currículo.

Aldizkaria: BOE/2020-05-13    Urtea-zbk: 2020/134d

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 482/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en panadería y bollería artesanales y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Aldizkaria: BOE/2020-05-13    Urtea-zbk: 2020/134e

© Berritzeguneak Getxo · Artatza Auzoa 81, 48940 Leioa · Tel: 944806000 · Fax: 944802986    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco